Inteligentniejszy rynek części OE

150 000 dealerów i ASO korzysta z rozwiązań oferowanych przez OEC ponad 6 milionów razy w miesiącu.

About OEC

Profil firmy

Firma OEC® powstała w grudniu 2000 roku w celu zapewnienia wysokiej jakości rozwiązań technologicznych dla producentów samochodowych i ich autoryzowanych dystrybutorów, którzy wspierają sprzedaż części zamiennych OE. Na przestrzeni ostatnich 16 lat rozwinęliśmy działania w tym zakresie, nawiązując współpracę z producentami oryginalnego sprzętu z innych branż, w kraju i za granicą, poszukującymi ekspertyzy w dziedzinie handlu elektronicznego w celu wspierania i usprawnienia łańcuchów dostaw swoich części zamiennych. Korzystając z technologii oczekującej na przyznanie patentu, OEC oferuje autorskie rozwiązania, które zapewniają dynamiczną wycenę części OE w czasie rzeczywistym.


Obsługiwane branże

W sektorze motoryzacyjnym, dużych samochodów ciężarowych oraz w innych branżach, OEC wyposaża największych producentów oryginalnego sprzętu, ich dealerów i dystrybutorów oraz ich klientów w aktualne i rzetelne internetowe rozwiązania marketingowe, zaopatrzeniowe oraz z zakresu sprzedaży hurtowej.

E-handel i analityka biznesowa

Technologie te skutecznie zmieniły sposób składania zamówień i dokonywania zakupów części OE. Na tym niegdyś tradycyjnym rynku polegającym na telefonie i faksie dla zapewnienia dokładności zamówień na części, rozwiązania OEC zapewniają kupującym całodobowy, samoobsługowy dostęp siedem dni w tygodniu, a sprzedającym usprawnienia w przetwarzaniu zamówień elektronicznych oraz okazje do oferowania klientom droższych produktów.

Od łańcucha dostaw do sieci logistycznych

Rozwiązania OEC w zakresie realizacji zamówień zapewniają przejrzystość na rynku, kumulując cały inwentarz dostępnych części OE w jednym wirtualnym magazynie. Magazyn ten, obejmujący niemal 50 milionów części, oferuje producentom OE nieosiągalną dotychczas przejrzystość rynku.

Wpływ na decyzje w punkcie zakupu

OEC oferuje również szeroki wachlarz rozwiązań w zakresie marketingu części OE i innych kategorii, które łączą konkurujące ze sobą programy w celu optymalizacji wpływu na decyzję w punkcie zakupu hurtowego. Rozwiązania te zarządzają skomplikowanymi procesami uzgodnień finansowych, zwrotu kosztów i rozrachunków finansowych, jednocześnie pomagając dealerom bardziej efektywnie konkurować z dostawcami części nieoryginalnych.

Profil firmy – nagranie wideo