Leadership Team

Chuck Rotuno

Chuck Rotuno

Prezes zarzadu i dyrektor generalny

Ron Coill

Ron Coill

Prezes i dyrektor finansowy

Ike Herman

Ike Herman

Dyrektor ds. operacyjnych ñ obszar Europy i Azji

Scott Christie

Scott Christie

Dyrektor ds. ochrony danych

Katherine Golden

Katherine Golden

Dyrektor ds. technicznych

Terry Cummins

Terry Cummins

Dyrektor ds. sprzedazy ñ obszar Ameryki PÛlnocnej

Philip Firrell

Philip Firrell

Dyrektor ds. sprzedazy ñ obszar Europy i Azji Pacyficznej

Paul Johnson

Paul Johnson

Wicedyrektor wykonawczy ds. globalnej transformacji

Bob Berry

Bob Berry

Wicedyrektor wykonawczy i doradca ogÛlny

Amy French

Amy French

Wicedyrektor wykonawczy ds. kadr i zatrudnienia

Penny Dickos

Penny Dickos

Wicedyrektor finansowy ñ obszar Ameryki PÛlnocnej

Raffaela Montemarano

Raffaela Montemarano

Wicedyrektor ds. kontroli i systemÛw analizy biznesu

Bill Lopez

Bill Lopez

Wicedyrektor i kierownik ogÛlny ds. wypadkÛw

Kyle McChesney

Kyle McChesney

Wicedyrektor wykonawczy ds. rachunkÛw krajowych

Jon Palazzo

Jon Palazzo

Vice President und General Manager, Bereich Mechanik

Dave Pankow

Dave Pankow

Wicedyrektor ds. rozwoju biznesu